Fugle i marsken og ved vadehavet

 
Gæs i marsken

Gæs i marsken

Året rundt ses fugle i marsken og ved vadehavet. I Tønder kommune træffes ca. 250 forskellige arter årligt.

Vinteren igennem ses gæssene på fennerne i marsken. Når det bliver mildere kommer viben, hjejlerne

og stærene. Over marsken hænger sanglærken hele foråret og en del af

sommeren. Kobbersnepperne gør højlydt opmærksom på sig selv i maj/juni. Blåhalsen synger i de tidlige morgentimer. Vadefuglene der gæster på vej til og fra ynglepladserne i store antal på vaden. Havørne der sejler majestætisk over marsk og vade.

Vil du med ud at se og høre de almindelige og sjældne fugle. så tilmeld dig en tur eller få din helt egen guidede tur med marskguiden året rundt.