Gammel Frederikskog og Vidåen i marsken

 
Å-diget ved Vidåen og Gammel Frederikskog

Å-diget ved Vidaaen mellem Rudbøl og Nørremølle, diget er bygget omkring 1930 under afvandingen af Tøndermarsken