Sort Sol med bus og guide tur

 
Stær (sturnus vulgaris)

Stær (sturnus vulgaris)

Hundrede tusindvis af stære går til ro og opføre deres dans, kaldet Sort Sol

Vi kører i bus fra Højer.

På vejen til Sort Sol tager vi en tur rundt i Højer og fortæller om Højer by nu og i fortiden.

Turen fortsætter ud i marsken til sluserne og den allersydligste del af Nationalpark Vadehavet.

Så sættes kursen til stærenes overnatningsplads i rørskoven , hvor Sort Sol forhåbentlig ses flot.

Vi tilstræber at bussen kører så tæt på stedet som muligt, nogle gange kan Sort Sol ses fra bussen.

Vi forsøger at være på plads i god tid.

Undervejs fortæller vi om stære, deres liv og om hvordan Sort Sol opstår.

Turenes varighed varer ca. 3,5-4 timer.

Ved få tilmeldte køres i egen bil.